Kredi Derecelendirme Kuruluşları Moody’s, S&P, Fitch Nedir ?

Merhabalar,

Tamam.org
Tamam.org

2008’deki küresel ekonomik krizinden bugüne adları daha fazla duyulmaya başlayan Kredi Derecelendirme Kuruluşları Moody’s, S&P, Fitch Nedir ?

Kredi derecelendirme kurluşları, bir kişinin  şirketin veya devletin finansal durumuna ilişkin belirlediği kriterler dahilinde araştırma yapar ve bu araştırma sonucunda değerlendirme notu verilmektedir. Bu değerlendirme oluşturulurken genel olarak mali geçmiş, cari varlık ve cari borçlar incelenir.

Küresel anlamda birçok kredi derecelendirme  kuruluşu bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri Moody’s, Standard & Poor’s ve Fitch Ratings olarak söylenebilir. Bu kuruluşlar özellikle  devletlere ilişkin yaptığı değerlendirmeler  yatırımcılar için  referans olarak görülmektedir.Bu sebeple ülkemiz gibi   gelişmekte olan devletler adına , bu kuruluşların vermiş olduğu kararın  önemi biraz daha üst noktada olduğunu söyleyebiliriz.

Kredi Derecelendirme Kuruluşları Moody’s, S&P, Fitch Nedir ?

Finans sektöründe kredi (risk) derecelendirmesi, küresel çapta yürürlükte olan Basel-II (1) gibi bazı kanun ve yönetmeliklerle gerekli ve zorunlu halde gelmiştir. Ayrıca ilişkili kanun ve yönetmeliklerin tüm şirket ve ülkeler için bağlayıcı olması, kredi derecelendirme kuruluşlarının önemini korumasına hizmet etmekte ve bu kuruluşların tesirinin artmasını sağlamaktadır.

Moody’s Nedir?

Moody’s Investors Service mali piyasada Moody’s olarak bilenen kredi derecelendirme kuruluşudur. Uluslar arası olarak çalışan kurum kişilerin firmaların ve devletlerin kredi itibarlarını belirleyerek borçlunun borcu geri ödeyebilme imkanını değerlendirmektedir.

Kredi Derecelendirme Kuruluşları Moody’s, S&P, Fitch Nedir

Kredi derecelendirmenin yakın zamanda kişinin işe alınmaya uygunluğu, sigorta primi gibi işler içinde kullanılmaya başlanması kredi derecelendirmeye olan arz ve talebi de arttırmıştır.1909 senesinde kurulan şirketin şuanda yaklaşık 28 ülkede şirketi bulunmaktadır. Bu sektörde bulunduğu süre zarfı nedeniyle deneyimleri ile araştırmalar ve analizlerinde son derece güvenilir ve doğru bilgiler sunulmaktadır. Uzmanlığı ve tecrübesi ile sektöre yön vermiş olan Moody’s şirketinin yaptığı analizler tüm ülke piyasalarının gözünde önemli bir yere sahiptir

S&P Nedir?

Açılımı Standard & Poor’s olan bir kredi değerlendirme kuruluşudur.1970’li ve 1982’li yılların getirdiği ekonomik kriz nedeniyle dünyada para sisteminin uluslararası işleyişinde ülkeleri değerlendirip sınıflara ayırmıştır.

Kredi Derecelendirme Kuruluşları Moody’s, S&P, Fitch Nedir

Şirketin amacı borç alacak olan şirket veya ülkelerin faizlerini ve işin riskini belirleyerek borç veren kişileri bilgilendirmektedir. S&P kuruluşu işin riskini değerlendirirken siyasal gündemdeki riskler, seçim sistemi ve zamanları, siyasal partiler, iktidar ve muhalefet ilişkileri ve dış politika gelişmelerini de göz önünde bulundurdukları için son derece doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmektedir.

Fitch Nedir?

Fitch Ratings ABD ve Birleşik Krallık merkezli diğer bir kredi derecelendirme kuruluşudur. Dünya çapında çalıştığı için yaptığı analizler ve sonuçları devlet ve kurumların gözlerinde önemli bir yer teşkil etmektedir.

Kredi Derecelendirme Kuruluşları Moody’s, S&P, Fitch Nedir

Fitch Ratings 1975 oylanan 3 büyük kredi derecelendirme şirketinin arasında Moody’s ve S&P ile birlikte yer almıştır. Yaptığı iş ise aynı Moody’ gibi kişilerin kurumların ve ülkelerin kredi derecelendirme notunu belirlemektir.

Merhabalar,

Tamam.org
Tamam.org

Sevebilirsin...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.