Windows 10 Ürün Anahtarı Nasıl Öğrenilir ?

 

 

Windows 7, 8 ya da 8.1 sürümlerinden Windows 10’a yükseltme yaptıysanız ve yeni ürün anahtarınızı öğrenmek istiyorsanız, sizler için anlattığımız çözüm yollarına göz atmanızda fayda var.

Microsoft, Windows 7 ve sonraki sürümlere ücretsiz Windows 10 yükseltmesi sunuyor. Bu Windows sürümlerinde kullandığınız ürün anahtarlarını ne yazık ki yeni Windows’ta kullanamıyorsunuz. Ücretsiz Windows 10 yükseltmesinden faydalanarak, ömür boyu sizin olacak ürün anahtarına da sahip olabilirsiniz. Olası bir aksilik durumunda kullanmak üzere, ürün anahtarınızı saklamak istiyorsanız aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz.

1. Windows 8 Product Key Viewer

Windows 8 product key viewer

Adında her ne kadar Windows 8 geçiyor olsa da, diğer Windows sürümlerinin ürün anahtarlarını bulmak için de kullanabileceğiniz bu küçük uygulama kurulumsuz çalışıyor. Dosyayı indirdikten sonra çalıştırdığınızda ürün anahtarınızı ekranda görebilirsiniz.

Windows 8 Product Key Viewer İndir  (Windows 8 Ürün Anahtarı Görüntüleme Programı)

2. ProduKey

ProduKey

Yukarıda belirttiğim şekilde küçük ve kurulumsuz olarak çalışan ProduKey uygulaması, Windows lisansınızı göstermekle kalmıyor, sisteminizde kurulu diğer uygulamaların lisansını da sizlere sunuyor.

ProduKey İndir (Lisans Görüntüleme ve Yedekleme Aracı)

3. VBScript kodu ile Ürün Anahtarı Bulma

VBScript

Ek yazılımları indirmeden kendi yapacağınız küçük bir .vbs dosyasıyla da Windows 10 ürün anahtarınızı öğrenebilirsiniz. Aşağıda vermiş olduğumuz kodu kopyaladıktan sonra Not Defteri’ne yapıştırın. Daha sonra dosyayı Farklı Kaydet dedikten sonra, alt kısımdaki Kayıt Türü bölümünü Tüm Dosyalar olarak değiştirin ve dosya ismini “WindowsLisans.vbs” şeklinde kaydedin. Dosyaya çift tıkladığınızda ürün anahtarınızı görebilir, dosya şeklinde kaydedebilirsiniz.

Option Explicit

Dim objshell,path,DigitalID, Result

Set objshell = CreateObject("WScript.Shell")

'Set registry key path

Path = "HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersion"

'Registry key value

DigitalID = objshell.RegRead(Path & "DigitalProductId")

Dim ProductName,ProductID,ProductKey,ProductData

'Get ProductName, ProductID, ProductKey

ProductName = "Product Name: " & objshell.RegRead(Path & "ProductName")

ProductID = "Product ID: " & objshell.RegRead(Path & "ProductID")

ProductKey = "Installed Key: " & ConvertToKey(DigitalID)

ProductData = ProductName  & vbNewLine & ProductID  & vbNewLine & ProductKey

'Show messbox if save to a file

If vbYes = MsgBox(ProductData  & vblf & vblf & "Save to a file?", vbYesNo + vbQuestion, "BackUp Windows Key Information") then

   Save ProductData

End If

'Convert binary to chars

Function ConvertToKey(Key)

    Const KeyOffset = 52

    Dim isWin8, Maps, i, j, Current, KeyOutput, Last, keypart1, insert

    'Check if OS is Windows 8

    isWin8 = (Key(66) 6) And 1

    Key(66) = (Key(66) And &HF7) Or ((isWin8 And 2) * 4)

    i = 24

    Maps = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"

    Do

        Current= 0

        j = 14

        Do

           Current = Current* 256

           Current = Key(j + KeyOffset) + Current

           Key(j + KeyOffset) = (Current 24)

           Current=Current Mod 24

            j = j -1

        Loop While j >= 0

        i = i -1

        KeyOutput = Mid(Maps,Current+ 1, 1) & KeyOutput

        Last = Current

    Loop While i >= 0

    keypart1 = Mid(KeyOutput, 2, Last)

    insert = "N"

    KeyOutput = Replace(KeyOutput, keypart1, keypart1 & insert, 2, 1, 0)

    If Last = 0 Then KeyOutput = insert & KeyOutput

    ConvertToKey = Mid(KeyOutput, 1, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 6, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 11, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 16, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 21, 5)

End Function

'Save data to a file

Function Save(Data)

    Dim fso, fName, txt,objshell,UserName

    Set objshell = CreateObject("wscript.shell")

    'Get current user name

    UserName = objshell.ExpandEnvironmentStrings("%UserName%")

    'Create a text file on desktop

    fName = "C:Users" & UserName & "DesktopWindowsKeyInfo.txt"

    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

    Set txt = fso.CreateTextFile(fName)

    txt.Writeline Data

    txt.Close

End Function

Windows 10 Ürün Anahtarını Değiştirmenin 5 Yolu

Sevebilirsin...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.