Cep Telefonlarında Garanti Dışı Sayılan Durumlar Nelerdir?

Cep Telefonu Garanti Şartları Nelerdir

1. Ürünün garanti kapsamında tamir olabilmesi için, Garanti Belgesi veya Faturası mutlaka servise ibraz edilmelidir. Aksi durumlarda garanti kapsamında tamir yapılmaz.
2. Garanti Belgesinin veya Satış faturasının muteber kabul edilebilmesi için; satıcısı tarafından eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması şarttır. Fatura tarihinin yazılması, firma kaşesinin vurulması, firma yetkilisine ait imzanın ve cihaza ait seri numaralarının yazılması gerekmektedir. Aksi durumlarda garanti geçersizdir.

3. Satıcı ya da bayii kaşesi bulunmayan garanti belgeleri geçersizdir.

4. Fatura ve/veya garanti belgesi üzerinde, ilgili ürüne ait; satın alma yılı, ayı ve günü, müşteri adı, satıcı adı, ve ürünün seri numarası vb. bilgiler üzerinde herhangi bir tahribat ve/veya değişiklik yapıldığında o ürünler garanti kapsamına girmez.
5. Fatura, garanti belgesi üzerindeki seri numarasının ürünün üzerindeki seri numarasını tutmaması cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığında ya da tahrip edildiğinin tespitinde garanti geçersiz kılınır.
6. Cihazın Fatura ve Garanti Belgesindeki kimliği belirtilen tüketiciden başka hiç kimse hak ve/veya tazminat talep edemez.
7. Kullanıcı hatasından kaynaklanan sorunlarda ürünler garanti kapsamına girmez.

 8. Kötü kullanım nedeniyle oluşan tüm arızalar (örneğin talimatların Bakım veya diğer bölümlerinde belirtilmeyen şekilde gerçekleştirilen kullanım, vs.)

 9. Üretici/İthalatçı/Distribütör yetkili servisi haricinde kişiler tarafından cihazın açıldığının tespiti, gerçekleştirilen montaj ve/veya onarımların, yedek parça veya aksesuar değiştirme, temizleme, vs. nedeniyle oluşan tüm arızalar garanti kapsamı dışındadır.
10. Ürünün satın alınmasından sonra gerçekleşen nakliye, düşme, şiddetli darbe, vs. nedeniyle oluşan tüm arızalar Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek hasar ve arızalar, oluşacak çizik, kırık ve montaj hataları garanti kapsamı dışındadır.
11. Yangın, deprem, sel felaketi, donma,  yıldırım, diğer doğal afetler, çevre kirliliği ve nedeniyle oluşan tüm arıza veya hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
12. Düzensiz voltaj kaynağı, voltaj uyumsuzluğu, voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, topraksız priz kullanılması, hatalı elektrik tesisatı ve donanımı ile cihaz etiketinde yazılı voltajdan farklı voltaj ile kullanım nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır. (Telefon kaskosu nedir, Ne işe yarar?)
13. Ürünü yüksek ısı ve nem koşullarında, naftalin veya zararlı haşere ilaçları, vs. yanında saklamak gibi dikkatsiz veya yanlış depolama, nedeniyle oluşan tüm arızalar garanti kapsamı dışındadır.
14. Cihaz içerisine erimiş ve/veya cihazın içerisine akmış piller nedeniyle oluşan tüm arızalar garanti kapsamı dışındadır.
15. Sıvı ile temas ya da darbe elektronik cihazlarda ileride farklı arızaların oluşmasına yol açabilir. Bu nedenle onarımı yapılsa dahi garanti harici kalacaktır. Böyle cihazlara onarım garantisi verilmez. Tamir edilen arıza tekrarlayabilir ve/veya farklı arızalar oluşabilir. Bu durumdan ilgili Teknik Servis sorumlu tutulamaz. (Telefon Suya Düşünce Neler Yapmalı? )
16. Ürünün kılıfı içine giren kum, çamur, vs. nedeniyle oluşan tüm arızalar garanti kapsamı dışındadır.
17. Yalnızca Üretici/İthalatçı/Distribütör   tarafından temin edilen ürün ile birlikte kullanılması önerilen aksesuarlar güvenle kullanılmak üzere geliştirilmiştir ve test edilmiştir. Üretici/İthalatçı/Distribütör   tarafından önerilmeyen aksesuar kullanımı, ürününüze zarar verebilir ve ürünün garantisini geçersiz kılar..
18. Bu tür cihazların servis girişlerinin garanti dahili yapılmış olması durumu değiştirmez. Nihai karar  Üretici/İthalatçı/Distribütör   laboratuarlarında yapılacak inceleme sonucu verilir.
 

19.Tüketici, yukarıdakilere atfen garanti süresi içinde oluşan, fakat garanti kapsamı dışında kalan arızalar için, ücretli onarım yapılmasını kabul ettiği takdirde onarım ücretini ödemekle yükümlüdür.

Yukarıda belirtilen şartlar; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin esas aldığı çerçeve içerisindedir.
Garanti Belgesi ve Garanti şartları ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

Sevebilirsin...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir