Psikoloji Merkezinden Alınabilecek Eğitim Çeşitleri

Psikoloji Merkezlerinin danışanları için birçok alanda terapi olanağı sağladığı gibi, alan bilgisine ihtiyaç duyan kişiler için düzenlediği eğitimler de bulunmaktadır. Nora Psikoloji uzmanları da bu eğitimleri almış İzmir’de en iyi psikologlar ile hizmet vermektedir. Başlıca verilebilecek eğitimler şöyle incelenebilir.

Pozitif Psikoterapi Eğitimi

Pozitif Psikoterapi; psikodinamik, , davranışçı, varoluşçu – hümanistik ve kültürel terapi yaklaşımları olmak üzere dört ana yaklaşımın etkileriyle ortaya çıkan bütüncül bir tekniktir. Pozitif Psikoterapi’nin insana bakış açısı pozitiftir olduğu için insanın zihinsel, fiziksel,  sosyal ve manevi olmak üzere dört temel kapasite ile gelişmeye müsait olduğuna inanır.

Katılımcı Profili ise; Beşeri Bilimler, Eğitim Bilimleri, Tıp Doktorları, Psikiyatri Hemşireleri,  Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler Bölümleri mezun ve 4.sınıf devam edenler ve alanda çalışan uzmanlar

Bu Eğitim Kazanımı şöyle açıklanabilir;

• Pozitif Psikoterapi (insancıl çatışmaların, sorunların pozitif yönlerine ağırlık veren kültürlerarası bir yaklaşım) kavram ve tekniklerini uygulamayı öğretir.

 • Danışanın gelişimini ve yaşam kalitesinin artırılmasını desteklemek amacıyla için uygun terapötik stratejileri seçmeyi,
 • Danışanın getirdiği semptomlar üzerinden, gerçek yeteneklerini vurgulamayı ve semptomlarını pozitif olarak yeniden yorumlamayı öğretir.

Pozitif Psikoterapi’nin Tamamlayıcı Eğitimleri

• Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı Eğitimi
• Aile Terapisi
• Sanatla Terapi ve Yaratıcılık
• Psikodrama

• Oyun terapisi
• Travma ve Krize Müdahale
• Cinsel Terapi
• Masal Terapi

Pozitif Psikoterapi Master Eğitimi

Katılımcı Profili; Beşeri Bilimler, Eğitim Bilimleri, Tıp Doktorları, Psikiyatri Hemşireleri, Psikoloji – Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Eğitimin Kazanımları;
• Danışanın günlük yaşamı ile denge kurmasını ve gerçek kapasitelerini geliştirmesini sağlamayı,

 • Danışanı belirli bir terapi sürecinden sonra, terapi sonlandırılmadan önce, kendi kendine yardım konusunda cesaretlendirmeyi,
 • Pozitif Psikoterapi yaklaşımını bir tedavi planında organize etmeyi öğretir.

Sanatla Terapi Eğitimi

Sanatla Terapi, sanatın yaratıcı gücünden yararlanarak; bireylerin biyolojik gelişme süreçleri boyunca, psikolojik durumu ve sosyal etkileşiminde ve iyileşme süreçlerinde,  onarım veya destek amaçlı müdahalelerde bulunur. Bu alanda eğitimli uzmanlar, kişinin çatışmalarını ve sorunlarını çözmesi, davranış yönetimi becerilerini geliştirmesi, olumlu benlik algısını artırması, özbilincini artırıp içgörü sahibi olması için sanatı bir aracı olarak kullanırlar.

Katılımcı Profili; Özel eğitim öğretmenleri, Çocuk gelişimi uzmanları, Rehber öğretmenler, Psikiyatristler, Psikiyatri asistanları, Psikologlar, Psikolojik danışmanlar, Sosyal hizmet uzmanları, diğer sağlık alanlarından profesyoneller, herhangi bir sanat alanından lisans mezunu olanlar ve sanat öğretmenliği mezunları.

Eğitimin Kazanımları;

 • sanatın yaratıcı gücünden yararlanarak danışanın yaratıcılık kapasitelerini Sanatla terapi tekniklerini geliştirerek kullanmayı,
 • Resim, müzik, edebiyat, sinema/tiyatro, heykel/seramik, dans gibi sanat dallarını yorumlamayı ve terapi sırasında kullanmayı,
 • Uzmanın uygun sanatları kullanarak danışanın bireysel farkındalığını artırma yöntemini öğretir.

Oyun Terapisi Eğitimi

Oyun terapisi, çocuğun kendisini oyun  ve oyuncaklar aracılığı ile ifade edişi ile onun duygu ve düşüncelerine ulaşmak için özel bir uygulanan tekniğidir. Uzman, çocuğun oyun dünyasında  “onun dilinden” kendini ifade edişi üzerinde terapi yapar.  Oyun terapisinde yaş grubu küçük olduğu için kurulan güven bağı oldukça önemlidir.

Katılımcı Profili; Psikologlar, Psikolojik danışmanlar, Psikiyatristler, Aile Danışmanları, Sosyal Çalışmacılar, Çocuk Gelişimi Uzmanları ve  4. sınıf Öğrencileridir.

Eğitimin Kazanımları;

 • Çocuğun akranı ile arasındaki problemler, okula uyumsuzluk, aile içi yaşanan şiddet veya ayrılık gelişmiş korkuları, gelişimsel bozukluklarla baş edememe gibi durumlarında doğru terapi sürecini belirleyebilmeyi,
 • Çocuklarla çeşitli materyaller yardımı kendisi ifade etmesini sağlanmasını, oyun terapisi tekniklerinin doğru yerinde kullanılmasını,
 • Ailenin ve okulun çocuğun terapi sürecinde iş birliğine uygun yaklaşım
  sergileyebilmesini sağlamayı öğrenirler.

Yukarıda içeriklerine değinilen eğitimler İzmir’in tercih edilen psikolojik danışmanlık merkezi olan Nora Psikoloji’nin uzman kadrosunu oluşturan psikologlar tarafından akademik eğitimlerince  alınmış eğitimlerdir. Tam yetkinlik ile hizmet veren Nora Psikoloji psikologları danışanlarına her türlü alanda ve teknikte yüz yüze ve online terapi ile hizmete devam etmektedir.

Mehmet Kalaycı

22 yaşındayım. Selçuk Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyorum. 2006 yılından bugüne internet reklamcılığı içindeyim. Güncel konuları kendi yorumum ile sizlere aktararak bilgilenmenizi amaçlayan biriyim.

Sevebilirsin...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir